Friggeboden

Några olika bilder av Friggeboden

Skiss av friggebod
Detta är en webb-plats som visar hur det kan gå till att bygga ett mindre hus. I detta fall en friggebod i den nya storleken 15m².

Syftet är att tjäna som inspiration och kanske ge ett eller annat tips. Det är inte en komplett kurs eller handledning i husbygge.

Använd menyn för att navigera eller gå direkt till bygget.