Stödregel

Stödregel

Stödregel

Här har jag satt upp en regel som ska hålla de inre takreglarna. Listen är fasad i underkant efter takets lutning.