Inre takreglar

Inre takreglar

Inre takreglar

Sedan fäster jag de inre takreglarna i takbalken och den längsgående regeln. Avståndet mellan reglarna är anpassar till isoleringen.