Montering 3

Montering 3

Montering 3

Sedan limmas den andra sidans plywood på. En bit i taget, beroende på det begränsade antal tvingar jag har tillgång till.