Bottenramen

Bottenramen

Bottenramen

Bottenramen är hopfogad och provisoriskt upp-pallad på betongsten. Eftersom stugan ska flyttas från byggplatsen när den är klar lägger jag inte så mycket jobb på grundläggningen.