Stödreglar

Stödreglar

Stödreglar

På de två yttersta golvbjälkarna fäster jag två liggande reglar 95x45. De är till för att bära upp innergolvet. Som en extra bonus stagar de upp golvbjälkarna avesvärt.