Montering

Montering

Montering

Första långväggen klar. Eftersom golv- och väggreglar stämmer precis kan jag använda golvbjälklaget som mall.