Fortsatt montering

Fortsatt montering

Fortsatt montering

Nu är det bara att spika på. Här är två långväggar och en gavel klar.