Resning

Resning

Resning

Så var det dags att resa regelstommen. Det är egentligen bara vid detta moment som det behövs en extra hand, men det går att klara det själv om man verkligen vill. Börja med att resa en långvägg och fixera den provisoriskt med en stötta. Res sedan en gavel och fixera den mot långväggen med tvingar. Snabbtvingar är att föredra om man är ensam.