Fortsatt resning

Fortsatt resning

Fortsatt resning

Fortsätt sedan med nästa långvägg och den sista gaveln. Fäst dem efterhand med tvingar. Denna temporära konstruktion är förhållandevis stadig, så har man bara fäst ihop delarna är det ingen panik.