Riktning

Riktning

Riktning

Nu kan man börja rikta upp väggarna. Mät in med vattenpass och fixera dem med diagonalstävor. När allt är rakt kan man fästa ihop knutarna. Jag drar i några rejäla skruvar som håller ihop det hela. Fäst också syllen i bjälklaget.