Takpapp

Takpapp

Takpapp

Så är det dags att belägga taket. Till denna stuga har jag valt traditionell takpapp. Det kan vara svårt att se på bilden, men jag har även satt ett insektsnät för luftöppningen i nocken.