Takstolarna

Takstolarna

Takstolarna

Takstolarna är monterade. Det är ju egentligen inga takstolar, utan snarare takreglar. Observera också diagonalstävan som går från taknocken ner till takfoten. Den gör mycket för att staga upp stommen.