Boarden

Boarden

Boarden

Mellan varje takregel är en boardskiva. Den skapar en luftspalt ovanför isoleringen och leder också bort eventuellt kondensvatten.