Råspont

Råspont

Råspont

Råsponten är påspikad. (Kanten återstår att rensåga.) Längst upp i nocken har jag lämnat en ca 100mm bred öppning, för luftgenomströmningen. Runt kanten sitter små trekanstlister, som ska försvåra för regn att blåsa in.