Ventilation

Ventilation

Ventilation

Här ser man öppningen för luftgenomströmmningen. För att skydda isoleringen ytterligare har jag satt en remsa takpapp över skarven mellan masoniteskivorna.