Luftspalten

Luftspalten

Luftspalten

Här syns luftspalten tydligt. Luften kan strömma upp genom takfoten och ut genom taknocken.