Vindskivorna tillverkas

Vindskivorna tillverkas

Vindskivorna tillverkas

Jag har gjort vindskivorna klara så långt det är möjligt nere på marken. På varje vindskiva har jag också fäst en trekanstlist. I bakgrunden, på syllen, står en tillsågad trekantig bit som ska fästas uppe i taknocken.