Råsponten klar

Råsponten klar

Råsponten klar

Nu är råsponten rensågad och den trekantiga biten är fäst uppe i nocken. Den håller ihop råsponten, gör taket stadigare och underlättar monteringen av vindskivorna.