Vindskivorna monteras

Vindskivorna monteras

Vindskivorna monteras

Vindskivorna "hakas" på och fästs provisoriskt. Nu jan jag passa in dem så de möter snyggt, precis i mitten.