Insektsnät

Insektsnät

Insektsnät

Här kan man se (kanske) att underslaget täcks av insektsnät. Det är också den enda bild jag har där det syns att det ligger spikreglar utanpå vindväven. Dels för att ha någonting att fästa panelen i, dels för att bilda en luftspalt bakom panelen.