Trossbottenboard

Trossbottenboard

Trossbottenboard

Nu ska golvet isoleras. Först lägger jag trossbottenboard mellan golvreglarna.