Isolering

Isolering

Isolering

Sedan ska isoleringen i. Det är 145 mm som ska fyllas. Jag använder dubbla lager med 75mm isolering för att undvika glipor.