Drevning

Drevning

Drevning

Ett långt vattenpass är till stor hjälp när man monterar dörrar. Jag har drevat både från insida och utsidan. Normalt föredrar jag fogskum framför drev. Men eftersom stugan ska flyttas är det stor risk att man får efterjustera fönster och dörrar. Då är det bättre med drevremsa.