Gymnasial vuxenutbildning

Du kan läsa på hel- eller deltid och efter en individuell studieplan, vilket innebär att du läser i din egen takt som du bestämmer tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.
Flera av kurserna kan läsas på distans.
Omvårdnadsutbildningen har ett flexibelt arbetssätt vilket innebär att du själv har stort inflytande och ansvar för uppläggningen av dina studier.
Elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds stöd, till exempel längre provtid och muntliga förhör.
Du kan till exempel studera:
  • Datakunskap
  • Naturvetenskap och matematik
  • Samhällsvetenskap
  • Språk
  • Omvårdnadsutbildning