Grundläggande vuxenutbildning

Grundskolekompetens för vuxna innebär slutbetyg med betyget Godkänd i fyra kärnämnen, svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.
Du kan även välja att läsa enstaka kurser.
Har du ett annat modersmål än svenska kan du välja att läsa svenska som andraspråk. Dina förkunskaper i svenska måste i så fall motsvara godkänd SFI-kurs D. Geografilektion
Du kan läsa på hel eller deltid och efter en individuell studieplan, vilket innebär att du läser i din egen takt som du bestämmer tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. Du börjar på den nivå som du känner passar dig.
Du arbetar både individuellt och i grupp tillsammans med dina kurskamrater.
Du kan också kombinera dina studier på grundläggande nivå med gymnasiestudier i andra ämnen.

Elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds stöd, till exempel längre provtid och muntliga förhör.

Kursutbud läsåret 2007/2008:
 • Svenska SV1051
  Kursstart: Reguljär vecka 33.
 • Svenska som andraspråk SV1052
  Kursstart: Reguljär vecka 33 och vecka 2.
 • Engelska EN1050
  Kursstart: Reguljär vecka 33 och vecka 2.
 • Samhällskunskap SH1050
  Kursstart: Reguljär vecka 33 och vecka 2.
 • Historia HI1050
  Kursstart: Reguljär vecka 33 och vecka 2.
 • Geografi GE1050
  Kursstart: Flexibel, enligt överenskommelse.
 • Religionskunskap RE1050
  Kursstart: Flexibel, enligt överenskommelse.
 • Matematik MA1051
  Kursstart: Reguljär vecka 33.
 • Fysik FY1050
  Kursstart: Reguljär vecka 33 och vecka 2.