Kursutbud läsåret 2007/2008

Friskvårdskonsulentutbildning

En två-årig Kvalificierad Yrkesutbildning
Friskvårdskonsulentutbildningen - inriktning friskvård, hälsa och hälsopromotivt arbete.

Kortkurser

Komvux erbjuder olika kortkurser i data. Kurserna är mellan 3 och 15 timmar och har flexibel start. Läs mer...

Grundläggande vuxenutbildning

Utbildning på grundläggande nivå passar dig som inte har gått i skolan på länge.
Du vill kanske repetera något ämne, eller tycker det är svårt att läsa, skriva eller räkna.
Grundläggande nivå passar även dig som behöver förbereda dig för gymnasiestudier.

Gymnasial vuxenutbildning

Du kan studera enstaka kurser för att komplettera tidigare studier eller för att få slutbetyg.

Omvårdnadsutbildningen

innehåller gymnasieskolans nationella kurser och avslutad utbildning ger undersköterskekompetens.

Läs- och skriv

Läs- och skrivkurser för dig som har svårt att läsa eller skriva.

SFI

Svenska för invandrare, vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska. Du får grundläggande färdigheter i det svenska språket samt kunskaper om det svenska samhället.
Swedish for Immigrants
Schwedisch für Einwanderer

Särvux

Särvux vänder sig till dig över 20 år och som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå.