KY-utbildning - Friskvårdskonsulent

Friskvårdskonsulentutbildningen - inriktning friskvård, hälsa och hälsopromotivt arbete. KY-logotype Glad flicka som hoppar
I över 20 år har Komvux i Olofström bedrivit friskvårdsutbildning, nu som en 2-årig Kvalificerad Yrkesutbildning, KY.
Efterfrågan från studerande och arbetslivet har resulterat i en förstärkt utbildning.
Två decenniers utbildningserfarenhet har vävts samman med arbetslivets behov och resulterat i efterfrågan på nyckelfärdiga kompetenta friskvårdskonsulenter.
För att orka vara de konkurrenskraftiga spjutspetsar på framtidens yrkesarena som dagens samhälle och arbetsliv kräver, ställs ökande krav på individers hälsa.
Här behövs friskvårdskonsulenter som kan agera på personalavdelningar, företagshälsovård, hälsocenter, i eget företag eller på annat sätt arbeta för att stärka och befrämja människors hälsa.
Friskvårdskonsulentutbildningen leder till en nyckelfärdig kompetens genom att teori och praktik vävs samman med konkreta och verkliga uppgifter. Utbildningen är arbetsplatsförlagd under en tredjedel av tiden, LIA (Lärande i Arbete).
Är Du intresserad av människors hälsa? På friskvårdskonsulentutbildningen hittar du Nyckeln in i framtiden!

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier, se www.studera.nu
och
minst tre års dokumentard arbetslivserfarenhet (eller motsvarande) på minst halvtid.
I det personliga brevet vill vi att du beskriver dig själv bl.a. utifrån dina värderingar och ditt förhållningssätt till andra människor. Reflektera även över din lämplighet, ditt syfte och mål med Friskvårdskonsulentutbildningen.
Samtliga sökanden som uppfyller antagningskriteriererna kommer att kallas till ett heldagsbesök där intervju och samarbetsövningar kommer att ingå.
Insända handlingar och heldagsbesökets aktiviteter kommer att ligga till grund för antagningen.

Planera in heldagsbesök för antagning!

  • Du som är behörig sökande kommer att kallas till en av dessa dagar.
  • Datumen är 8/5, 13/5 och 15/5.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer om studiemedel på www.csn.se eller under Studieinformation - Studiefinansiering.
Kurslitteratur och kursmaterial bekostas av studenten.

Besöksdagar

Du är välkommen att göra ett besök på Holjeskolan.

Är du intresserad?

Kontakta gärna Kerstin Håkansson eller Lena Jönsson för vidare information.
0454-935 21
 
0454-935 12 

Gemensam KY-dag i Olofström

Olofströms tre anordnare av KY-utbildning planerar att ha en gemensamhetsdag för att presentera sig och sina utbildningar. Preliminär planering är någon lördag i april. Håll utkik i dagspress och på respektive utbildningsanordnares hemsida för exakt dag och datum.
Välkommen!

Ansökan

Sista dag för ansökan är 19 maj 2008.
Komplettering av ansökan senast den 15 juni 2008.
Hämta ansökningsblankett(för att öppna den behöver du en pdf-läsare). Du kan även kontakta studie- och yrkesvägledare Gerd Vinrot tel.nr. 0454-935 16 eller Maiwi Skeppstedt 0454-935 28.

Kursstart

20 augusti 2008 

Läsårstider 2008/2009

Höstterminen 200820 augusti-21 december
Vårterminen 20098 jan-12 juni