Läs- och skrivkurs med datorn som stöd

För dig med läs- och/eller skrivsvårigheter/dyslexi.

Kursstart

Du startar när det passar dig – om platserna inte är upptagna av andra deltagare.
Tiderna för undervisning i skolan planerar vi tillsammans.

Kursplats och upplägg

Kursen är på komvux i Olofström.
Du läser i en liten grupp (max 5 deltagare) 2 x 2 tim/vecka.
Vi planerar arbetssätt tillsammans.

Kursinnehåll

Lyssna istället för läs.
Stavningshjälp.
Hur du lär dig bäst.
Stöd - läs grundläggande och gymnasiekurser.
Läraren är en utbildad dyslexipedagog med mångårig erfarenhet av undervisning av vuxna med läs-/och skrivsvårigheter/dyslexi. Bild av Anne-May Andersson

Kontakta

Lärare Anne-May Andersson tel.nr. 0454-935 14
Syv Gerd Vinrot tel.nr. 0454-935 16