Omvårdnadsutbildning

Komvux i Olofström erbjuder såväl klassrumsundervisning som flexibel omvårdnadsutbildning på gymnasienivå. Det innebär att du själv har stort inflytande och ansvar för uppläggningen.
Du kan till viss del välja vilka kurser du vill läsa, var du vill läsa, hur och när du vill redovisa dina kunskaper. Innehållet i kurserna är dock fastslaget i nationella kursplaner.
Arbetssättet kräver ett stort eget intresse och ansvarstagande. Till din hjälp har du lärare som handleder dig. Utbildningens längd varierar beroende på flera faktorer, bland annat studiefinansiering och om du studerar på hel- eller deltid.
Elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds stöd, till exempel längre provtid och muntliga förhör.

Kursstart

Kontinuerlig intagning under terminstid.

Kursplats och upplägg

Kurserna bedrivs i Olofström.

Ämnen och kurser

Om du planerar att söka arbete motsvarande undersköterskas kompetensområde i Olofströms kommun, bör du läsa kurser som totalt ger 1350 poäng. 950 poäng är gemensamma kurser och resterande 400 poäng kan du välja bland valbara kurser.