SFI - svenska för invandrare

  • Talar du lite eller ingen svenska alls?
  • Har du svårt för att skriva svenska?
  • Vill du lära dig mer svenska?
Två elever studerar SFI är grundläggande undervisning i svenska som andraspråk och om det svenska samhället. Undervisningen är avsedd för dig som har ett annat modersmål än svenska och som har arbets- och uppehållstillstånd i minst 12 månader. Även du som har bott i Sverige en längre tid kan börja studera.

Kursplan

Du läser enligt en nationell kursplan för SFI vilken innefattar kurserna A, B, C och D. Vilken kurs du ska läsa beror bland annat på din utbildningsbakgrund och din målsättning.
Undervisningen bedrivs på dagtid under hela året med uppehåll för semester. SFI kan eventuellt kombineras med andra kurser inom Komvux.
På SFI används datorn som ett hjälpmedel för språkinlärningen.

Information

Kontakta studievägledarna för mer information.