Studieinformation

Läsårstider KY-utbildning Friskvårdskonsulent.
Läsårstider grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning:
Höstterminen 2008: 20 augusti - 21 december
Vårterminen 2009:8 januari - 12 juni
Studiedagar/lovdagar:27 oktober - 31 oktober
 16 februari - 20 februari
 14 april - 17 april
 22 maj
Läsårstider SFI
Höstterminen 2008: 20 augusti - 21 december

Ansökan

SYV Maiwi SkeppstedtMaiwi SkeppstedtGrundläggande och gymnasial vuxenutbildning, omvårdnadsprogrammet samt läs- och skriv har kontinuerlig intagning under läsåret.
För att ansöka: kontakta studie- och yrkesvägledare Gerd Vinrot tel.nr. 0454-93516, eller hämta ansökningsblankett.
För att söka till SFI: kontakta Maiwi Skeppstedt tel.nr. 0454-935 28 eller hämta ansökningsblankett.

Studier i annan kommun

Ansökan till studier inom vuxenutbildningen i annan kommun lämnas alltid till hemkommunen.

Kostnad

All undervisning är avgiftsfri. Du som läser kurser inom grundläggande vuxenutbildning och SFI får låna böcker utan kostnad. Du som studerar på gymnasienivå betalar dina läromedel.
För elever på KY-utbildning - Friskvårdskonsulent tillkommer även en materialkostnad.