Att tilldela roller

Genom att tilldela en roll till en användare i ett sammanhang så ger Du dem de tillstånd som innefattas i den rollen och som är giltiga i det aktuella sammanhanget och alla 'lägre' sammanhang.

Sammanhang:

  1. Webbplats/System
  2. Kurskategorier
  3. Kurser
  4. Block och aktiviteter

Så om Du t.ex. ger en roll som 'Lärande' till en användare i en kurs, då kommer han/hon att ha den rollen i den kursen men också i alla block och aktiviteter inne i denna kurs. Deras faktiska tillstånd kan vara beroende av andra roller och överskridanden som har definierats.

Se även Roller, Sammanhang, Tillstånd and Överskridanden.

Index över alla hjälpfiler