Sammanhang

Sammanhang är de 'områden' i Moodle där det är möjligt att tilldela roller till användare.

De är arrangerade på ett hierarkiskt sätt med tillstånd (rättigheter) som ärvs från högre till lägre sammanhang.

  1. Webbplats (System)
  2. Kurskategorier
  3. Kurs - underkategorier
  4. Kurser
  5. Block och aktiviteter

Se även Roller, Tillstånd, Tilldela roller and Översskridanden.

Index över alla hjälpfiler