Kurskostnad

Om den här webbplatsen använder en metod för registrering som innefattar betalning (som t.ex. med modulen PayPal) då kan Du skriva in en kurskostnad här, t.ex. 19.90. Du behöver inte använda någon symbol eftersom valutan bestäms av plugin-programmet för registrering.

Om textfältet för kostnad är tomt så visas inte alternativet för betalning. Gränssnittet använder då andra metoder för registrering, t.ex. nycklar, eller manuella registreringar.

Om textfältet för kurskostnad INTE är tomt, då kommer studenter/deltagare/elever/lärande som försöker registrera sig att få ta ställning till alternativet att betala för att komma in.

Om Du därutöver också använder en kursnyckel för kursen så kommer studenterna/deltagarna/eleverna/de lärande att även ha alternativet att använda en kursnyckel. Detta är användbart om Du vill ha en blandning av betalande och icke-betalande studenter/deltagare/elever/lärande.

Index över alla hjälpfiler