Kategorier av kurser

Din administratör av Moodle kan ha satt upp ett flertal kategorier av kurser.

Till exempel, 'Naturvetenskap', 'Humaniora', 'Folkhälsa' etc.

Välj det som passar in bäst på Din kurs. Detta val kommer att påverka var i kurslistan Din kurs visas. Detta gör det lättare för de lärande att hitta Din kurs.

Index över alla hjälpfiler