Förinställd standardroll

Den här rollen tilldelas till användare som inte uttryckligen har tilldelats någon roll som t.ex. när användare registrerar sig själva på Din kurs med hjälp av ett lösenord.

Rollen används även standardmässigt av plugin-program för registrering som kan registrera deltagare på den här kursen genom att använda data från andra system.

För det mesta bör detta lämnas orört så att systemadministratören kan avgöra vad som, på webbplatsnivå, ska vara förinställd roll för alla kurser.

Index över alla hjälpfiler