Den här inställningen avgör huruvida studenter/elever/- deltagare/lärande ska kunna registrera sig själva genom att använda det förinställda interaktiva plugin-programmet (t.ex. intern registrering) för kursen eller om de ska få meddelandet 'Det får inte att registrera sig på den här kursen'.

Den här inställningen har ingen inverkan på det inte-interaktiva plugin-programmet (t.ex. extern registrering via databas). Dessutom kan användare alltid tilldelas rollen som 'Lärande' via länken 'Tilldela roller' i blocket 'Administration av kurs'.

Index över alla hjälpfiler