Betyg - omdömen

Många av aktiviteterna går att betygssätta eller avge omdömen om.

Standardvalet är att en översikt av alla betygs-/omdömesresultat visas på Betygs/Omdömessidan. Den kan nås från kursens hemsida.

Om distansläraren inte vill använda betyg/omdömen på en kurs, eller bara vill dölja sådan information för de lärande så kan han/hon avaktivera denna visning i 'Inställningar för kursen'. Detta hindrar inte att man kan sätta betyg/avge omdömen på individuella aktiviteter. Det innebär bara att de lärande inte får se denna information.

Index över alla hjälpfiler