Antal veckor eller moment i kursen

Det här alternativet fungerar bara för 'Vecko'- och 'Ämnes'-formaten.

I 'Vecko'-formatet anger Du, med början från startdatumet, hur många veckor kursen pågår.

I 'Ämnes'-formatet anger Du antalet moment i kursen.

Båda dessa visar sig som ett antal (text)boxar längs mitten på kursens hemsida.

Index över alla hjälpfiler