Nyligen genomförda aktiviteter

Moodle kan visa 'nyligen genomförda aktiviteter' på kursens hemsida.

Detta visar allt som har hänt på kursen sedan besökarens senaste login till kursen, t ex nya inlägg, nya användare, inskickade bidrag till dagboken osv. Vilken information som visas beror på vilka rättigheter och behörigheter den inloggade personen har.

Vi rekommenderar starkt att Du låter denna funktion vara aktiverad i Dina kurser eftersom det ger Dig (och Dina användare) en uppfattning om aktiviteten i kursen. Om man vet vad de andra håller på med så förstärker det allas känsla för samarbete på kursen.

Du kan tänkas vilja avaktivera detta för kurser som är extremt stora eller som används väldigt mycket eftersom det kan göra visningen av kursens hemsida långsammare.

Index över alla hjälpfiler