Rapporter över deltagarnas aktiviteter på kursen

Varje aktiv deltagare får se rapporter över de egna aktiviteterna i den aktuella kursen. Det finns både listor över deltagarens bidrag och detaljerade loggar över när deltagaren har kopplat upp sig.

(Distans)lärare kan alltid få tillgång till dessa rapporter genom att använda knappen 'ögat' (visa) på varje deltagares profilsida.

Studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes tillgång till sina egna rapporter kontrolleras av (distans)läraren via en inställning för kursen. För en del kurser kan detta vara ett användbart verktyg för att få studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att reflektera över sina insatser och hur de framstår i denna (på sitt sätt) offentliga miljö. Det är dock kanske inte alltid nödvändigt.

En annan anledning till att avaktivera detta är att rapporten kan komma att belasta servern i onödan. För kurser med många deltagare eller kurser som varar länge kan det vara effektivare att avaktivera denna funktion.

Index över alla hjälpfiler