Kursens startdatum

Det är här Du anger startdatum för Din kurs, i Din egen tidszon.

Om Du använder 'Vecko'-format på kursen så kommer detta att påverka hur veckorna visas. Den första veckan kommer att börja på det datum som Du ställer in här.

Den här inställningen kommer inte att påverka de kurser som använder 'Gemenskaps-' eller 'Ämnes'-format.

Inställningen kommer dock att påverka hur loggarna visas. De använder detta datum som det första möjliga datumet som Du kan visa.

Rent allmänt så kan det, oavsett kursformat, vara bra att ställa in startdatum om Din kurs har ett faktiskt sådant.

Index över alla hjälpfiler