Nyckel för kursregistrering

Med en nyckel för kursregistrering kan Du se till att obehöriga personer inte kommer in i Din kurs.

Om Du lämnar det här alternativet tomt så kan vem som helst som har skapat ett användarnamn på den här sajten registrera sig på kursen genom att bara klicka sig in till den.

Om Du skriver in något här så kommer de lärande som försöker komma in till kursen att bli ombedda att ange detta ord. Detta gäller bara första gången som de loggar in.

Tanken är att Du ska förse endast lärande som antagits till kursen med en nyckel. Det gör Du via e-post, vanlig post, per telefon eller muntligen vid en fysisk träff.

Om det här lösenordet 'kommer på drift' och oönskade personer tar sig in så kan Du avregistrera dem (kolla deras användarprofil) och ändra nyckeln. De legitima lärande som redan är inskrivna och klara kommer inte att påverkas av detta men de oönskade kommer inte in igen.

Index över alla hjälpfiler