Registreringsperiod

Den här inställningen anger antalet dagar som en student/elev/deltagare/lärande kan vara registrerad på den här kursen (med start från när de registrerar sig)

Om detta är aktiverat så kommer studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att avregistreras automatiskt när den angivna tiden har gått ut. Det här är mest användbart för kurser med kontinuerlig intagning utan ett specifikt start- eller slutdatum.

Om Du inte aktiverar detta så kommer studenten/eleven/deltagaren/den lärande att kvarstå som registrerad på den här kursen tills Du avregistrerar dem manuellt.

Index över alla hjälpfiler