Administration av filter

Sidan för administration av filter gör det möjligt för Dig att ange vilka filter som är aktiverade för visad text och i vilken ordning. Du hittar för vissa filter även en sida för att göra inställningar. Filter används för större delen av användartexterna i Moodle och de aktiveras precis innan texten visas. De möjliggör modifiering av texterna 'i sista minuten'.

Filter är en 'inpluggningsbar' resurs. Fler filter kan Du hitta på http://download.moodle.org/modules/filters.php.

Att välja de filter Du vill använda.

Klicka på den ikon som ser ut som ett öga för att 'visa' dem. Om du har aktiverat flera filter så kan Du med hjälp av pilarna upp och ned, ändra den ordning i vilken de tillämpas.

TeX notation

TeX notation är först och främst till för att skapa matematiska formler 'inline' i resurser i Moodle. T.ex. $$ sqrt(a+b) $$ ($$ är 'taggen' för start och slut i det här formatet).

Moodle använder externa binärer för att skapa (rendera) bilderna. Detta kanske måste ställas in för Ditt system. Filtret kommer först att kontrollera om det finns en LaTeX renderer (Ghostscript är också nödvändigt för den här metoden) och om det inte fungerar så kommer en enklare miktex binär som ingår i Moodle distributionen att användas. LaTex tillåter att hela omfattningen av sytaxen tillämpas, medan miktex bara stödjer en underordnad matematisk deluppsättning.

På sidan för inställningar kan Du även konfigurera LaTeX and Ghostscript binära sökvägar (binary paths) tillsammans med 'LaTeX preamble'.

Mer info

MiKTeX
LaTeX
ghostscript

Censurering av ord

Censurering av ord innebär att filtret skannar texter för att hitta olämpliga ord med stöd av en lista med sådana. Varje språkpaket har sin egen förinställda lista men Du kan definiera en själv. För att göra det så går Du till administration/filter/Censurering av ord/inställningar och lägger till de ord som Du tycker är olämpliga. Användarna kommer då att se att orden (eller orddelarna) täcks av svart, Om man för muspekaren över dem så visar sig det ursprungliga ordet. I t.ex. ordet Stefan så kommer 'fan' att tas bort om Du har angivit det i Din lista (ex. SteXXX)

Automatisk länkning av namn på resurser

Filtret för automatisk länkning av namn på resurser skannar texter för att hitta titlar på resurser som ingår i samma kurs. När ett namn hittas så kommer det att markeras och det kommer även att skapas en länk till resursen. Lägg märke till att om Du vill använda detta effektivt så bör Du använda beskrivande titlar. En titel som t.ex. 'Introduktion' är inte så bra eftersom varje användning av ordet 'Introduktion' i texten kommer att bli länkat oavsett vad det refererar till. Du kan dock undvika det med att sätta ordet inom följande tagg:

<span class="nolink">Ord_Som_Inte_Ska_Länkas</span>

Automatisk länkning av namn på aktiviteter

Filtret för automatisk länkning av namn på aktiviteter skannar texter för att hitta titlar på aktiviteter som finns i samma kurs. När ett namn hittas så kommer det att markeras och det kommer även att skapas en länk till aktiviteten. En titel som t.ex. 'Test' är inte så bra eftersom varje användning av ordet 'Test' i texten kommer att bli länkat oavsett vad det refererar till. Du kan dock undvika det med att sätta ordet inom följande tagg:

<span class="nolink">Ord_Som_Inte_Ska_Länkas</span>

Automatisk länkning av ord- och begreppslistor

Filtret för automatisk länkning av ord- och begreppslistor letar efter nyckelord som används i vilken som helst av de ord- och begreppslistor som används i kursen. Lägg dock märke till att varje bidrag till en ord- och begreppslista måste ha länkning aktiverat. När ett bidrag hittas så kommer det att markeras och det kommer även att skapas en länk till bidraget.

Skydd av e-post

Filtret för skydd av e-post skannar texten för att hitta alla förekomster av e-postadresser. När en e-postadress hittas så kommer den att 'döljas' för att förhindra att system för automatisk insamling av e-postadresser 'skördar' något i Ditt filterskyddade Moodle. Detta kan reducera risken för skräppost om delar av Ditt Moodle är öppna.

Tidy (städa upp)

Filtret för Tidy (städa upp) skannar texter för att hitta HTML-konstruktioner. När sådana hittas så kommer ett antal regler att tillämpas i syfte att validera HTML-koden. Lägg dock märke till att tidy funktionen måste vara inbyggd i Din PHP-installation för att det här ska fungera.

Innehåll på flera språk

Det här filtret gör det möjligt att skapa resurser på flera språk. Resursens språk kommer då att ändras när användaren väljer det språk han/hon föredrar. För att använda det här alternativet så måste Du först skapa Ditt innehåll (för samma resurs) på flera språk. Sedan placerar Du varje språkblock inom följande taggar:

<lang lang="XX">ditt_innehåll_här</lang>

Index över alla hjälpfiler