Gruppering

En gruppering är en samling av grupper inom en kurs - ett nytt koncept som introducerades i Moodle 1.8.

Avsikten är att olika grupperingar kan användas för olika aktiviteter i kursen (detta är bara implementerat för wikis), så att grupperna i t.ex. en "gruppering för samarbete" skulle användas för en grupp-wiki medan en "gruppering för diskussioner" skulle användas för en forum-aktivitetet.

På sidan för inställningar för kurs så kan Du helt enkelt behålla det förinställda standardvärdet (vilken gruppering som helst) eller välja den gruppering Du vill ha och spara Dina ändringar.

Index över alla hjälpfiler