Indelning i grupper

Du kan göra indelningar i grupper på följande tre sätt:
  • Inga grupper - det finns inga subgrupper utan alla tillhör samma stora gemenskap (ung. klass)
  • Separata grupper - deltagarna i varje grupp kan bara se sin egen grupp, övriga grupper är dolda
  • Synliga grupper - deltagarna i varje grupp arbetar i sin egen grupp men de kan också se de andra grupperna.

Gruppindelningen kan definieras på två nivåer:

1. Kursnivå
Gruppindelningen definieras på kursnivå vilket är standardinställningen för alla aktiviteter på den kursen.

2. Aktivitetsnivå
Varje enskild aktivitet som stödjer grupper kan också delas upp så att flera olika grupper arbetar med samma aktivitet. Om kursen är inställd för "Obligatorisk indelning i grupper" då kommer inställningen för varje enskild aktivitet att bli ogiltig.

Index över alla hjälpfiler