Obligatorisk indelning i grupper på kursnivå

Om Du ställer in obligatorisk indelning i grupper på kursnivå så tillämpas den gruppindelningen på alla aktiviteter i kursen. Detta gäller även om Du gör någon annan inställning i olika enskilda aktiviteter.

Det här är användbart när Du vill arrangera samma kurs för ett antal helt åtskilda grupper.

Index över alla hjälpfiler