Tillträde för gäster

Du har alternativet att tillåta 'gäster' i Din kurs.

Folk kan logga in som gäster med hjälp av 'Logga in som gäst'-knappen på login-skärmen.

Gäster har ALLTID bara läsrättigheter - vilket innebär att de inte kan göra några inlägg eller i övrigt 'röra till det' för de riktiga lärande.

Det här kan vara bra när Du vill låta en kollega ta del av Ditt arbete eller låta lärande testa kursen innan de bestämmer sig för att registrera sig.

Lägg märke till att Du har två alternativ när det gäller gästers tillträde; med eller utan nyckel. Om Du släpper in gäster med nyckel så kommer gästen att behöva ange nyckeln VARJE gång de loggar in (till skillnad från de lärande som bara behöver göra det en gång). Detta gör att Du kan begränsa Dina gästers möjligheter. Om Du släpper in gäster utan nyckel så kan vem som helst ta sig in på Din kurs.

Index över alla hjälpfiler